top of page
magazyn www.jpg
koncesja.jpg

Działamy na podstawie

udzielonej nam przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

koncesji nr B-064 / 2020.

O nas

Prowadząc swój biznes od blisko 30 lat, swobodnie poruszamy się po świecie. Zawsze godnie reprezentowaliśmy naszą firmę, rodzinne miasto Szczecin, region, nasz kraj. Mamy pełną świadomość odpowiedzialności za wszystkie swoje działania i profesjonalne, zawodowe przygotowanie. Nasze doświadczenie daje nam przekonanie, że w sposób bardzo wymierny możemy przyczynić się do zwiększenia eksportu towarów produkowanych przez polskie firmy.

 

Mamy przy tym świadomość, że jest to proces długofalowy, czasami kilkuletni, wymagający z naszej strony zaangażowania i wytrwałości. Dostrzegamy w tym szanse i możliwości nie tylko dla siebie, ale i co najważniejsze - da całej branży zbrojeniowej. Przez tego typu działania i współpracę możemy podźwignąć tą jakże istotną gałąź gospodarki, czyniąc ją na wskroś rentowną. Do tego jest potrzebny nie tylko zbyt na rynku wewnętrznym, ale szeroko rozumiany eksport na którym musi wówczas działać szereg kompetentnych pośredników. Mamy co zaoferować światu, wymaga to jednakże skutecznego lobbingu, promocji i sprzedaży.

Nasze próby zaistnienia w branży zbrojeniowej odbywają się przy pełnej energii i woli do skutecznego działania. Nadając im bowiem określoną dynamikę, prowadzimy szereg rozmów i spotkań z wybranymi producentami, jednocześnie przygotowując się do udziału w najbliższych targach zbrojeniowych: IDEX Międzynarodowe Targi i Konferencja Przemysłu Zbrojeniowego w Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, MSPO Kielce i zaraz po tym Londyn DSEI EXEL.

To nasz aktywny sposób na zaistnienie w świadomości potencjalnych klientów i uwiarygodnienie się jako solidny partner na tym bardzo wymagającym rynku. Stąd też jesteśmy gotowi do jak najszerszego zapoznania się z ofertą zainteresowanych z nami współpracą firm, aby w handlowy sposób móc ją jak najlepiej przedstawić w trakcie targowych rozmów i spotkań. Naszą rolą miałoby być bowiem inicjowanie takich kontaktów i doprowadzenie do dalszych rozmów już na poziomie roboczo-decyzyjnym bezpośrednio z docelowym klientem. Zależy nam przy tym na aprobacie najważniejszych instytucji i przedsiębiorstw dla naszej zawodowej aktywności i charakteru podejmowanych działań mających na celu nawiązania bezpośrednich kontaktów producentów i potencjalnych kupujących.

Jak widać dzięki profesjonalizmowi i zawodowemu doświadczeniu możemy spróbować pomóc skutecznie zaistnieć na międzynarodowej arenie, wykorzystując przy tym naszą strategię i efektywną dążność do celu, jakim jest intratny poważny biznes.

Jasno określona przez nas koncepcja funkcjonowania na tak wymagającym rynku, przy pełnej koordynacji działań z firmy i odpowiedzialnymi za ten sektor instytucjami, a przy tym klarowność przyjętych priorytetów oraz realna ocena swoich możliwości, dają nam duże szanse powodzenia z korzyścią dla naszej firmy, dla samych producentów, dla gospodarki i kraju.

bottom of page